Helsevesenet som vitenskapelig plattform

Helsevesenet har som formål å forebygge og diagnosere sykdommer hos mennesker. For disse mål må tjenesten ha sine midler som bygger på vitenskapelige disipliner for å oppnå disse målene. Ved vitenskap vil det si en objektiv, empirisk forskning, der framgangsmåten er resultatsbasert der tidligere resultater er bra dokumentert. Slik vil resultatene bli bedre gjennom mer data som kan vise til en sterkere påpekelse for hvordan det som forskes på fungerer.

Som en plattform for vitenskap sprer helsevesenet seg ut gjennom et bredt spekter som strekker seg fra laboratoriumsforskning på blant annet virus, bakterier, genetikk og andre biologiske studier,mens andre jobber med direkte kontakt med sine pasienter som blant annet fastleger og psykriatere, mens andre innenfor sektoren gjør en jobb mer i retning av en ingeniør ved å spesialisere seg på instrumenter i bruk, hvordan de kan forbedres og at de er trygge til bruk.

Videre kan retningene i helsevesenet splittes inn i flere spesialiserende felt som arbeid innenfor psykiatrien, medisin, sykepleien og kirurgiene. Alle med sin egen spesialisering for å kunne forbedre folkehelsen. Dette er stillinger som krever flere år med utdannelse og erfaring for å kunne mestre, og andre som bare vil kreve et fagbrev i gitt felt.

Leger og helsepersonell

For å oppnå en stilling som lege vil det som oftest kreve en lang utdanning med høye karakterer for å kunne klare å lykkes. Leger kan enten være fast ansatt på et sykehus eller jobbe som privatlege for de som vil kunne trenge en fast å snakke om personelige og mulig intime problemer de mulig vil ha problemer å snakke med en vilt fremmed om. En lege vil både trenge medisinsk innsikt, samt kompetanse rundt biologi og instrumentene som brukes i embettet. Det gjør at de fleste leger har en bred kompetanse med enkelte spesialiseringsemner. Samt den høye utdannelsen er det også krevet av leger å ha en grei sosial kompetanse siden det er dem som skal møte pasientene, forstå problemene deres og legge til rette for dem. Av andre grupper som kommer tett innpå pasientene, så er det helsepersonellet. Deres jobber vil være å blant annet komme inn i akkutte situasjoner om det så er i sykebil eller helikopter, få lagt den syke på båre og få dem til et sykehus eller sykesenter, der en lege vil ta over ansvaret for pasienten. I denne artikkelen fra aftenposten fra den 25. Juni 2014 blir det argumentert at helsepersonell burde være opptrent som politi, brannvesen og flypersonell.

klinisk Ingeniørarbeid

Ingeniørene er mulig dem man minst tenker på når det kommer til helsevernet, men på et sykehus vil de gjøre opp en meget sentral rolle. Deres jobb skjer for det meste innenfor sykehusveggene, vekke fra pasientene der de vil operere, se til og forbedre alt av instrumenter alle de ansatte vil trenge på et sykehus. Moderne legevitenskap er mye mer avhengig av maskiner enn hva det tidligere har vært. Alt fra ultralyd, MR maskiner og maskiner på radiologisk avdeling vil gi ingeniørene på sykehuset en god del å gjøre.