Arbeid innen helsevesenet

 

Arbeid inne i helsevesenet vil mulig være en av de mest krevende jobbene innad i samfunnet, siden det er mye som står på spill.Det er mye som står på spill både for de som jobber her og pasientene. De som jobber i helsesektoren vil både ha kontakt med pasienter, ledelsen og kommunen i sitt daglige virke på jobb. Foreksempel vil det ta lang tid tid for de som jobber i denne sektoren bare det å få tildelt det medisinske utstyret som de har bestilt, dette gjelder både rullestoler og annet teknisk utstyr. Om pasienten da behøver dette utstyret veldig fort og er skrøpelige fysisk så vil det kunne bidra til en risiko for liv og helse og det at eldre vil kunne være mest mulig selvstendige og klare seg i egen bolig. I andre arbeidsyrker vil det alltid finnes et slingringsmål på hva slags feil en kan gjøre, men innen helsevesenet er det andre liv det vil handle om. Og liv vil nok alltid være det mest verdifulle og den mest sårbare tingen vi mennesker vil kjenne.

Det har blant annet vist seg at det finnes mange kirurger som tar en feilet operasjon veldig tungt, der enkelte ikke vil klare å feile når den tynne linjen mellom liv og død ligger i deres hender. Samt at det er en prestisjestilling som krever en høy utdannelse og høy lønn er det mye press for å oppnå gode resultater og konkurransetendenser mellom leger.

Slike komplikasjoner er det blant annet skrevet om i aftenposten sin artikkel fra 25. Juni 2014 der det viser seg at det er nettopp dette som har ført til en mindre åpenhet mellom leger når det kommer til feil gjort under behandling av pasienter. Påfølgene for et slikt arbeidsmiljø kan være farlige.