Bilkjøring og ryggskader

Som vi alle vet, er ryggplager et vesentlig folkehelseproblem. Vondt i ryggen er for eksempel en av de aller vanligste grunnene til at folk i Norge og andre industrialiserte land blir uføretrygdet, med smerter i korsryggen som det aller vanligste problemet. Risikoen for å få slike problemer øker dessverre også med alderen.

En av de fremste grunnene til at ryggplager oppstår, er at vi bruker mye tid i bilen. Dette gjelder selvfølgelig særlig yrkessjåfører, men også alle oss andre som bruker bil til daglig. I denne artikkelen skal vi se at enkle grep, som for eksempel riktig mobilholder bil, kan forhindre at skader og slitasje oppstår. Sittestilling i bilen kan være en utfordring, men vi skal se at det alltid finnes en løsning.

Et samfunnsproblem

Når så mange blir rammet av ryggskader, rammer det ikke bare den enkelte og familiene deres, men også arbeidsgiverne og velferdsstaten. Nesten halvparten av sykefraværet på norske arbeidsplasser skyldes for eksempel skjelett- og muskelplager, hvorav særlig ryggplagene utmerker seg. Mange dags- og årsverk går tapt fordi folk rett og slett har for vondt i ryggen til å gjøre jobben sin, enten de sitter hjemme eller jobber for halv maskin på arbeidsplassen.

Ryggplager har ofte diffuse årsaker, men det hjelper å være aktiv. Dette gjør at voksne som tilbringer mange timer i bilen er særlig utsatt, fordi man blir sittende ganske stivt i en bestemt positur. Et viktig første grep er derfor å bli godt kjent med bilen din, som ofte inkluderer å ta en titt i manualen. Finn ut mer om ulike måter å justere setet på, slik at du kan oppnå den variasjonen som er bra for ryggsøyle, ledd og muskler.

Ikke hold mobilen mens du kjører

Det er også svært viktig at du ikke blir sittende å holde i eller trykke på mobilen mens du kjører. Ikke bare kan dette være farlig eller til og med ulovlig, det kan forårsake vridninger som er svært uheldige for ryggen din. Skaff deg en mobilholder slik at du kan kommunisere med andre på en måte som er trygg både trafikkmessig og for ryggen din.