Vaksinearbeid i etterkant av koronapandemien

Koronapandemien kom overraskende på oss alle. Beskjeden om at covid-19 hadde smittet til mennesker i Wuhan i Kina var overraskende nok i seg selv, men de færreste av oss hadde nok trodd at viruset ville få de verdensomspennende følgene det har fått. Nedstengninger av hele land og områder innad i forskjellige land har fått store konsekvenser for blant annet enkeltpersoners, bedrifters og hele nasjoners økonomi. Det som heldigvis ser ut til å få oss ut av pandemien er produksjonen av et stort antall vaksiner. Produsenter som Pfizer og Moderna har i løpet av rekordtid klart å produsere vaksiner som beskytter oss både mot sykdom og smitte fra koronaviruset, og smittetallene er på vei ned, i hvert fall i de landene som har fått vaksinert en større del av befolkningen. I denne artikkelen ser vi litt på vaksiner og hvorfor det er viktig at disse kan utvikles og produseres på kort tid.

Koronavaksiner

Koronavaksinene ble, som nevnt, utviklet og produsert i løpet av rekordtid. Cirka ett år etter at pandemien brøt ut, var de første vaksinene godkjent og klare til distribusjon. De fleste land har inngått samarbeidsavtaler med andre, mens andre land, som for eksempel

Israel har hatt egne avtaler, og derfor fått vaksinert en stor del av befolkningen raskere enn oss andre. Dette har igjen ført til at de har kunnet sluppet opp de strenge restriksjonene raskere enn andre, og på den måten kommet tilbake til en noenlunde normal hverdag uten sosial distansering.

Den neste pandemien

Vi har gjennom verdenshistorien sett at epidemier, virus, sykdom og pandemier stadig bryter ut. Dette må vi forberede oss på gjennom å arbeide med å hurtig kunne utvikle nye vaksiner, slik at verden slipper å noensinne havne i den situasjonen vi havnet i som følge av koronapandemien. Det diskuteres nå samarbeidsavtaler på tvers av landegrensene for å kunne få denne tiden helt ned til 100 dager for å raskt kunne få bukt med en eventuell ny pandemi.

Posted in Ymse