Å lytte til kroppen gir bedre helse!

Å ha en god helse vil si fravær av sykdom eller sykdomstilstander. Jakten på en god helse har mange former og ofte basert på forskjellige trender i tiden. Dermed endrer mange kosthold, bytter til andre typer trening eller gjerne begge deler. Det er overhodet ikke noe galt i å teste forskjellige metoder for å oppnå en bedre helse, så lenge det faktisk gir det resultatet en ønsker. Uansett trend er det en ting man ofte overser når man vil ha bedre helse, kroppens signaler. Det kan være små plager som oversees, fra fordøyelsesproblemer til søvnproblemer. Det blir på en måte en vane å ha et eller annet som ikke fungerer. Kanskje burde mange lære seg å lytte mer til hva kroppen egentlig forsøker å fortelle, samtidig med at andre ting endres. En god helse innebærer også en god psykisk helse. Kanskje er for eksempel søvnproblemene et signal om at noe er galt?

Alt henger sammen

Den fysiske og psykiske helsen går hånd i hånd. Det er blant annet velkjent at enkelte fysiske plager kan stamme fra et psykisk problem, for alt henger sammen på en eller annen måte. Kroppen vår sender stadig ut signaler som gir en pekepinn om hvordan den har det. Problemet for mange er å kjenne til disse signalene og ta dem på alvor. Det vil være individuelt hvilke signaler kroppen sender, alt etter hva som ikke er som det skal. Lær derfor din kropp å kjenne. Når man har lært seg signalene kan disse være utgangspunktet for hva en gjør videre. La kroppen styre hva som passer og la informasjon om kosthold og trening bli støttespillere, i stedet for at dette har hovedrollen. Hvordan kan man da lære seg kroppens signaler? I første omgang kan en daglig sjekk være det som trenges. Sitt ned i rolige omgivelser og pust. Kjenn etter hvordan man har det, hvordan en puster, føler man seg stresset og videre. Etterhvert vil man kjenne igjen ens egne signaler og kunne ta grep i forhold til disse. Over tid fører det unektelig til en bedre helse.

Lytt. lær og ta grepene

Dagens samfunn er hektisk og krever mye av hver enkelt. Andelen syke på grunn av stress og utbrenthet er økende. Vanligvis kommer signalene fra kroppen først som små tegn, for eksempel en plutselig hodepine. En tar en hodepinetablett og går på videre. Over tid kommer det flere og flere tegn på at noe er galt, men man kjenner ofte ikke kroppen godt nok til å forstå hva som skjer. Til slutt “går man i den berømte veggen” og er blitt syk. Heldigvis er det mulig å forebygge om man er åpen for små endringer. Lytt til kroppen, lær hva den forteller og gjør de små grepene som trenges. Ofte handler det om å finne roen. Undersøkelser viser at det for mange er nok med en tur i friluft og la tankene få fred. En rekke steder, som for eksempel fritidsfabrikken, sørger for at påkledningen passer slik at været ikke blir et hinder.