Vitenskap og alternativ vitenskap

 

Vitenskap er sentralt innen helsevesenet, sidestilt med dette ligger alternativ medisin. Det er et tema som ryster mange og som nærmest alle har en mening om. En variasjon av alternativ medisin er homeopati.

Ordet kommer fra gresk og betyr likhetssykdom. Prinsippet bak homeopati er at et lingnende stoff som sykdommen utgjøres av kan også helbrede den.

Det er derimot ikke forskning som er vitenskapelig akseptert, som gjør at det går under alternativ vitenskap. Skillet der ligger hovedsakelig på at det ligger utenfor vitenskapelige disipliner, til tross for at det metodisk vil ligge nært på flere områder. I følge store norske leksikon sitt oppslag om homøpati er det hovedsakelig to grunner til at feltet ikke er allment akseptert innen et kunnskapsbasert forskningsmiljø. Den ene grunnen er at det er vanskelig å akseptere at medisiner skal fungere når det er så fortynnet at alle molekylene er borte. Den andre er at det mangler forskning som faktisk viser til en direkte virkning fra behandlingen. Det andre punktet kan også bli sagt for alternativ vitenskap generelt sett i følge forskere.

Det er allikevel populært for folk i vanskelige situasjoner der vanelige medisiner mulig ikke strekker til.