Medisin og vitenskap

I denne artikkelen skal vi se gjennom noen forskjellige ting som vi har oppnådd når det gjelds fremgangen innenfor medisin. Det første vi skal gjøre er derimot å definere noen forskjellige ting som for eksempel hva vi mener med vitenskap. Etter dette skal vi se på hva slags ting vi har oppnådd i det medisinske feltet gjennom vitenskap. Til slutt skal vi se gjennom noen nye utviklinger som kan se veldig lovende ut for fremtiden.

Vitenskap

Når vi snakker om vitenskap så mener vi en logisk tilnærmelse til kunnskap som blir utviklet gjennom flere generasjoner. Her snakker om ren objektivitet, og ikke noe annet. Teorier og meninger er det som er grunnlaget for en god hypotese, men det er bevisene som blir stilt til rette som bestemmer om noe er vitenskapelig bekreftet eller ikke. På denne måten kan vi finne frem til en virkelighet som vi ikke nødvendigvis kan sanse umiddelbart.

Medisin frem til nå

Vi har gjort veldig mange kule ting i medisin i dag. Vi kan faktisk gjøre forskjellige ting som for eksempel en skjegg transplantasjon, dersom du skulle trenge dette. Vi kan utføre mange forskjellige plastiske operasjoner for å endre utseendet vårt, men det er ikke bare kosmetiske ting som vi har forsket på.

Vi har nemlig også kurert veldig mange forskjellige ting som for eksempel rabies og polio. Dette betyr veldig mye for hvordan vi mennesker lever livene våre. Det er ikke uten grunn at vi lever lenger i dag. Vi har også aldri vært flere mennesker på jordkloden samtidig som nå. En stor grunn til dette er altså hvordan vitenskapen har utviklet seg.

Medisin i fremtiden

Det vi kanskje prøver å forske mest på i dag er forskning med kreft i fokus. Kreft er en veldig alvorlig sykdom som har plaget mennesker i en god stund. Grunnen til at sykdommen er vanskelig å behandle er fordi den oppstår i vårt genetiske stoff. På grunn av dette så er det veldig vanskelig å drepe disse kreftcellene uten å samtidig skade oss selv. Det eneste vi kan gjøre i dag er å bokstavelig tatt kutte ut skadelig vev, eller å behandle hele kroppen kjemisk. Dette kan derimot være veldig smertefullt, men det er dessverre det eneste vi har i dag.

Det er derimot ikke lengre en sikker død å få kreft, og dette er gode nyheter for oss alle. Det er faktisk veldig mange som overlever denne sykdommen i dag, men dessverre har vi enda ikke kurert den. Det er derimot mye forskning rundt dette, og forhåpentligvis så kan vi finne en definitiv kur mot denne sykdommen i fremtiden.

Dersom du følger med på utviklingen så kan du alltid lese om forskjellige fremskritt som vi har oppnådd.